Watchtem

01-11-2013

Watchthem/Askthem streeft naar:

“het toegankelijk maken van een persoonlijke leeromgeving voor een zo breed mogelijke groep in de samenleving”.

Watchthem biedt volledig verfilmde digitale lesstofmethodes per vak met uitwerkingen van de opdrachten aan.

De methode is ontwikkeld door bevoegde docenten die op dit moment werkzaam zijn binnen het MO. Zij worden ondersteund en getest door meerdere bevoegde docenten en hun leerlingen en daarmee voldoen zij aan een eventuele kwaliteitscheck en –garantie.

Het is de bedoeling dat docenten zichzelf aanmelden, met medeweten van de rector, de lesmethode op hun school gaan introduceren en “meewerken” de methode te perfectioneren.

Bekijk het hier