Voor scholen

Door te werken met de Askthem methode maken scholen slim gebruik van de bestaande leskracht binnen de eigen poort. Het systeem van oudere tutoren die leerlingen uit lagere klassen helpen, ondersteund of gemonitord door docenten, brengt hulpvraag en hulpaanbod op een efficiënte en slimme manier bij elkaar. Het systeem van Askthem ontsluit additionele lesstof, toegevoegd door de tutoren of docenten in de vorm van gedetailleerde uitwerking van opgaven of gegeven uitleg op vragen van leerlingen. De school bouwt op deze wijze aan haar eigen kennisbank van huiswerkopgaven, -uitleg en –uitwerkingen.

Huiswerkbegeleiding via Askthem biedt voordelen op meerdere niveaus. Het ondersteunt de docent in het controleren van de inzet bij het maken van het huiswerk en het eventueel bieden van ondersteuning hierbij. De mentor of coördinator kan namelijk inzage verkrijgen in de verrichtingen van elke leerling en zo nodig stappen ondernemen om de leerling te stimuleren om aan zijn huiswerk te gaan.

Het systeem van tutoren biedt de sterkere leerlingen de mogelijkheid om didactische vaardigheden op te doen en hiermee wat bij te verdienen. Leerlingen die ondersteuning nodig hebben met de huiswerkdiscipline en de leerlingen die intensievere begeleiding met de lesstof nodig hebben kunnen met Askthem efficiënter en beter presteren. Ook bij ziekte hoeven leerlingen niet langer achterstand op te lopen. Huiswerkopdrachten kunnen via het systeem worden opgehaald, gemaakt en ingeleverd. Bij vragen kan on line een tutor worden geraadpleegd.

Het doel van Askthem is om leerlingen de eindstreep te laten behalen. Voor scholen betekent dit uiteindelijk een beter slagingspercentage. Dit wordt niet behaald door hulp van buitenaf door externe huiswerkbegeleiding, maar door met behulp van geavanceerde internettechnologie slim gebruik te maken van de aanwezige kennis en kunde binnen de school.