Tutoren

De hele gedachtegang van Askthem is dat er leerlingen zijn die heel erg goed en scherp denken, en lesstof uitstekend kunnen uitleggen en die het erg leuk vinden om anderen te helpen. Tutoren staan heel dicht bij de belevingswereld van de leerlingen die ze begeleiden en weten daarom ook het best hoe ze deze moeten aanspreken en motiveren. Het is namelijk niet lang geleden dat ze in hetzelfde schuitje zaten.

Tutoren op Askthem worden door de school voorgedragen. De school weet immers het beste welke leerlingen geschikt zijn voor deze rol. Askthem overlegt vervolgens met de tutor het protocol van werken. De kwaliteit van het werken via Askthem wordt via dit protocol gewaarborgd. Echter uiteindelijk is het altijd de leerling die bepaalt of een tutor voldoende kwaliteit levert. Via een signaleringssysteem bewaakt Askthem de kwaliteit van de begeleiding. Leerlingen kunnen sessies met hun tutor door middel van een cijfer beoordelen. Hierdoor kan Askthem de tutor indien nodig aanspreken, coachen of in het uiterste geval vervangen indien de cijfers achterblijven.

De filosofie van Askthem ten aanzien van tutoren is dat stof die je het best beheerst, de stof is die je aan anderen hebt uitgelegd. De tutoren groeien in hun rol en hebben als ze van school afkomen geleerd hoe ze les kunnen geven en kunnen communiceren met jongere leerlingen. Askthem onderhoudt contact met de tutoren via haar tutorenbestand, zodat de tutor van vandaag uit zes VWO, het volgende jaar deze klas via Askthem kan begeleiden.