Docenten

Docenten kunnen actief deelnemen aan Askthem. Dit moedigt Askthem ook aan. Docenten kunnen aanvullingen maken op opgaven, of extra uitleg geven via Askthem. Ook kunnen ze uitwerkingen van sommen klaarzetten op Askthem voor leerlingen die er niet uitkomen, om ze de volgende dag te vragen of ze het met de extra uitleg wel begrepen hebben. Docenten die slim werken met Askthem weten dat het plaatsen van uitwerkingen, meer is dan het eenvoudigweg voorzeggen van de oplossingen van een vraag. Door leerlingen via de gegeven uitwerking actief met de vraagstukken aan de slag te laten gaan, zullen zij de stof ook opnemen. De docent kan bij de gegeven uitwerkingen aanvullende uitleg geven, of extra tips en / of verwijzingen op internet die direct of indirect met de behandelde stof te maken hebben. Werken met Askthem kan hiermee extra leuk worden. Daarnaast is Askthem bij lesuitval door ziekte een ideaal instrument om leerlingen toch door te laten gaan met het lesprogramma zodat er geen achterstand wordt opgelopen.